Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (Ei verd utan grenser)
   
  13. EI VERD UTAN GRENSER
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ei verd utan grenser


William Daniels


  • Kva er globalisering?
  • Kvifor har mange selskap i Vesten lagt arbeidskrevjande produksjon til fattige land?
  • Kvifor klarer somme land å nærme seg Vesten i økonomisk vekst og levestandard, mens andre ikkje kjem ut av fattigdommen?
  • Kva vil skje med miljøet dersom vi i Vesten skal halde fram med forbruket vårt, mens stadig fleire tek etter oss? Vil vi greie å sikre ei berekraftig utvikling?