Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  5 (Kultur)
   
  5. KULTUR
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kultur


Peter Dench / Corbis / Scanpix


  • Kva er kultur?
  • Kva for ein kultur eller kva kulturar er du ein del av?
  • Finst det ein typisk norsk kultur?
  • Kva har religion å seie for deg?