Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  8 (Det politiske systemet i Noreg)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Stoltenberg III
   
  8. DET POLITISKE SYSTEMET I NOREG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Stoltenberg III

  1. Kor mange statsrådar er det i regjeringa? Korleis er kjønnsfordelinga?
  2. Kor mange ministrar har dei ulike regjeringspartia (Ap, SV, Sp)?
  3. Kor mange statsrådar frå førre periode held fram i same ministerpost? Nemn to av dei.
  4. To av dei nye statsrådane gjer politisk comeback. Kven er dei, og kva postar har dei fått?
  5. Kven er den nye kunnskapsministeren? Kva for eit parti kjem denne statsråden frå?