Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  8 (Det politiske systemet i Noreg)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Arbeidet i regjeringa
   
  8. DET POLITISKE SYSTEMET I NOREG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Arbeidet i regjeringa

  1. Kva er hovudoppgåvene til regjeringa?
  2. Korleis blir regjeringa valt?
  3. I Noreg varer ein regjeringsperiode i fire år. I nokre tilfelle må ei regjering likevel gå av tidlegare. I artikkelen ”Parlamentarisme på norsk” frå nrk.no er det fleire eksempel på norske regjeringar som har gått av før regjeringsperioden er over. Trekk fram nokre av dei, og peik på kva som var årsaka til at dei måtte gå av.
  4. Gjer kort greie for ulike typar regjeringar.
  5. a) Kva parti sit i regjeringa no? b) Kva type regjering er denne regjeringa?
  6. Kor mange ministrar er det i regjeringa i dag? Statsministaren, utanriksministaren, finansministaren og justisministaren blir ofte trekte fram som nokre av dei viktigaste ministrane. Kven innehar desse ministarpostane no?

Nettstader:

Den offisielle nettstaden til regjeringa

Slik arbeider regjeringa”. Frå regjeringa.no

Den politiske prosessen”. Frå tinget.no

Maktfordeling”. Frå tinget.no

Parlamentarisme på norsk”. Artikkel frå nrk.no