Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  8 (Det politiske systemet i Noreg)   >  Oppgåver  >  Biletanalyseoppgåver  >  Erling Folkvord på RVs valvake
   
  8. DET POLITISKE SYSTEMET I NOREG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Erling Folkvord på RVs valvake

OPPGÅVE: Erling Folkvord på RVs valvake under Stortingsvalet 2005. Valvinnaren Carl I. Hagen blir vist på NRK-sending i bakgrunnen. Analyser dette fotografiet.

Foto: All Over Press/Dagbladet/Frank Karlsen


  1. Beskriv med enkle ord kva du ser på biletet.
  2. Kva slags fotografi er det? Portrett? Reportasjebilete? Illustrasjon?
  3. Tolk biletet i lys av tilleggsinformasjon som gjer at vi forstår biletet. Det kan vere at vi kjenner igjen kvar biletet er teke, kven som er avbilda osv.
  4. Kva for assosiasjonar gir biletet? Kva for kjensler vekkjer fotografiet?
  5. Sjå på perspektiv/djupne og komposisjon. Korleis er biletet sett saman, og av kva for ulike element?
  6. I kva for samanheng blir biletet presentert? Korleis fungerer samspelet mellom biletet og konteksten?Kva er forholdet mellom forgrunn og bakgrunn? Kvar er fotografen plassert i forhold til motivet?