Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  8 (Det politiske systemet i Noreg)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  8. DET POLITISKE SYSTEMET I NOREG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling

www.stortinget.no
Stortinget si informasjonsside. Her finn du informasjon om Stortinget, om valordning, politiske parti, arbeidet i Stortinget, parlamentarisme og aktuelle saker.

www.stortinget.no
Forklaring av politiske omgrep. Frå nettsidene til Stortinget.

http://www.nrk.no/valg09/resultat/storting.html
Oversikt over representantane på Stortinget. Frå NRK.no.

www.tinget.no
Ungdomsnettstaden til Stortinget.

www.samediggi.no
Nettsidene til Sametinget.

www.kongehuset.no
Nettsidene til det norske kongehuset.

www.regjeringa.no
Informasjon frå regjeringa og departementa.

app.norge.no
Alfabetisk oversikt over nettstadene til alle kommunane i Noreg.

app.norge.no
Oversikt over nettstadene til fylkeskommunane.

www.regjeringa.no
Informasjon om kommunar og fylkeskommunar frå nettstaden til regjeringa.

www.nrk.no/
NRK Stortinget overfører alt som blir sagt frå talarstolane i Stortinget.

www.leksikon.org
Parlamentarisme, forklart av professor Hans Fredrik Dahl i leksikon.org.

www.norge.no/samkart
Samfunnskartet viser korleis det norske samfunnet er bygd opp, og kva oppgåver dei ulike offentlege verksemdene har. Dersom du held peikaren eit par sekund på lenkja i ein boks, får du ei kort utgreiing om oppgåvene til verksemda.

http://www.regjeringen.no/nn/dep/aid/Tema/samepolitikk.html?id=1403
Norsk samepolitikk frå informasjonssidene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

http://www.regjeringen.no/nn/dep/smk/pressesenter/Pressemeldingar/2009/endringer-i-regjeringen.html?id=582233
Stoltenberg III

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2011/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
Statsbudsjettet 2011.

www.dna.no
Nettstaden til Det norske Arbeidarparti.

www.frp.no
Nettstaden til Framstegspartiet.

www.hoyre.no
Nettstaden til Høgre.

www.krf.no
Nettstaden til Kristeleg Folkeparti.

www.kystpartiet.no
Nettstaden til Kystpartiet.

www.roedt.no
Nettstaden til Raudt.

www.senterpartiet.no
Nettstaden til Senterpartiet.

www.sv.no
Nettstaden til Sosialistisk Venstreparti.

www.venstre.no
Nettstaden til Venstre.