Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Valordninga i Noreg
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valordninga i Noreg

  1. Kven har stemmerett ved dei ulike vala i Noreg? (stortingsval, kommuneval, fylkestingsval, sametingsval)
  2. Kva er førehandsstemming, og kvar og korleis går førehandsstemming føre seg?
  3. Den norske valordninga er basert på direkte val og forholdstalsval. Forklar kva dette tyder.
  4. Kor mange valdistrikt er det i Noreg?
  5. Kor mange representantar blir valde til Stortinget og korleis blir det avgjort kven som kjem inn?
  6. Kor ofte er det val i Noreg?
  7. Korleis går sjølve stemmegivinga føre seg ved vala?