Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Sivil ulydnad
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sivil ulydnad

  1. Kva er sivil ulydnad?
  2. Gi eksempel på ulike former for sivil ulydnad.
  3. Kva aksjonar med bruk av sivil ulydnad er dei mest kjende i Noreg? Og elles i verda?
  4. Kva blei resultatet av desse aksjonane?
  5. Finst det saker der sivil ulydnad er meir vanleg enn i andre saker? I kva slags saker, i så fall? Finst det organisasjonar som tek i bruk sivil ulydnad oftare enn endre? Kva trur du årsakene eventuelt kan vere til at det er slik?
  6. Kva meiner du om sivil ulydnad som aksjonsform? Kva positive og negative sider ser du?