Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Skolevalet 2009
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skolevalet 2009

Deltok du på skolevalet på din skole? Sjå om du kan finne resultata frå valet. Kven vann valet på din skole? Kven stod fram som den store taparen?
  1. Samanlikn skolevalet på landsbasis med resultatet frå din skole. Peik på likskaper og skilnader.
  2. Samanlikn skolevalet på landsbasis og stortingsvalet. Forklar skilnadane.

Nettstader:

"Skolevalg 09". Resultatrapport frå samfunnsveven.no

Informasjon om skoleval frå skolenettet.no