Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Striden i Hardanger
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Striden i Hardanger

I Hardanger har det rast ein kraftfull debatt i sommar. Tusenvis av personar har engasjert seg gjennom politiske aksjonsgruppar, ytringar i media og andre forsøk på å påverke politikarane. Kva er det som har vekt dette sterke politiske engasjementet i Hardanger til live?
  1. Kva vedtak frå regjeringa er det som er bakgrunnen for debatten i Hardanger?
  2. Kva argument bruker forkjemparane og motstandarane av vedtaket?
  3. Kva er ”lenkjegjengen”? Kva kallar vi den aksjonsforma som dei oppmodar motstandarane til å bruke? Kva meiner du om denne aksjonsforma?
  4. I debatten blir Hardanger ofte omtalt som ”eit nytt Alta”. Kva ligg bak denne samanlikninga?
  5. Kva meiner du om vedtaket til regjeringa? Grunngi svaret ditt, og diskuter eventuelt i klassen.

Nettstader:

Konsesjon for kraftledning mellom Sima og Samnanger”. Pressemelding frå regjeringa.no, 2. juli 2010

Godkjenner omstridt kraftlinje i Hardanger”. Artikkel frå Aftenposten, 2. juli 2010

Jens, du må vakne!” Artikkel frå Bergens Tidende, 3. mars 2010

Lenkjegjeng frå heile landet”. Artikkel frå NRK, 6. juli 2010

Mot nytt Alta-opprør i Hardanger”. Artikkel frå Dagsavisen, 30. juli 2010

Nettstaden til ”Stopp kraftlinja – folkeaksjonen i Hardanger for kraftoverføring med sjø-kabel

"Regjeringen vil vurdere sjøkabler i Hardanger". Artikkel frå VG, 10. august 2010