Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  120 tiltak for å engasjere unge
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

120 tiltak for å engasjere unge

I rapporten ”120 tiltak for å engasjere unge” (frå 2007) kjem eit utval som består av 10 personar frå ulike ungdomsorganisasjonar, med forslag til korleis ein kan auke det samfunnspolitiske engasjementet blant unge.
  1. Kvifor trur du at mange unge let vere å engasjere seg i samfunnspolitiske spørsmål?
  2. Er det viktig at ungdom engasjerer seg i slike spørsmål? Kvifor/kvifor ikkje?
  3. Kva tiltak trekkjer dåverande kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa spesielt fram som ei sak ho ønskjer å arbeide vidare med?