Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Å røyste ved val
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Å røyste ved val

På nettstaden til Kommunal- og regionaldepartementet finn du ein informasjonsfilm, der du blant anna får vite korleis ein røystar ved stortingsval. Sjå filmen, og svar på spørsmåla under.
  1. Kva er du med på å avgjere når du røystar ved eit val?
  2. Kor ofte er det val i Noreg?
  3. Kven har røysterett i Noreg?
  4. Kva må du ha med deg når du skal røyste?
  5. Kvar kan du røyste på førehand og på sjølve valdagen?
  6. Gjer kort greie for korleis du røyster når du kjem til vallokalet.


Sjå også multimedieoppgåva ”Reisa til stemmesetelen” viss du har lyst til å lære meir om kva som skjer med stemmesetelen når han har hamna i valurna.