Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Røysterett for 16-åringar?
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Røysterett for 16-åringar?

Fleire norske kommunar er med på eit prøveprosjekt der 16-åringar får røysterett ved kommunevalet i 2011. I innslaget frå Dagsrevyen i NRK får du vite meir om dette prosjektet, og kva reaksjonar det har fått.
  1. Kva er røysterettsalderen ved kommuneval i Noreg i dag?
  2. Kva argument for at også 16-åringar skal få røyste ved kommuneval blir trekte fram i innslaget frå NRK?
  3. Er kommunen din med på prøveprosjektet?
  4. Viss du hadde hatt moglegheita til å røyste ved stortings- og sametingsval og ved kommuneval, ville du ha brukt røysteretten din? Kvifor/Kvifor ikkje?
  5. Synest du at 16-åringar bør få røysterett? Grunngi svaret.