Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  9 (Politikk – noko for deg?)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  9. POLITIKK - NOKO FOR DEG
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling

www.involveyourself.com
«Involve Yourself» er ein kampanje i regi av ulike organisasjonar, som vil engasjere ungdom i menneskerettar og internasjonale spørsmål.

http://www.samfunnsveven.no/cms/dataressurser/
Nettstaden Skoleveven, nettsider om val. Her finn du det meste om val i Noreg.

home.online.no/~b-aardal
Valforskar Bernt Aardals heimeside, med stoff om valordning, valstatistikk, debattar osv.

www.ssb.no
Nettsider frå Statistisk sentralbyrå med valstatistikk. Her finn du resultat frå stortingsval og lokalval og frå folkeavstemmingar.

www.tinget.no/
Nettstaden tinget.no er ungdomsavdelinga til nettsidene til Stortinget. Her kan du lese om korleis du kan engasjere deg og vere med i politikken, du kan lese intervju med politikarar om kvifor dei blei politikarar og om kva dei gjer, du kan intervjue ein politikar osv.

www.ung.no
Her har nettstaden ung.no samla lenkjer og artiklar om elevdemokrati. Her kan du lese om rettane dine og om korleis du som elev har høve til å påverke.

www.ung.no
Her har nettstaden ung.no samla lenkjer, artiklar og tips om korleis ungdom kan vere med på å påverke, og korleis ungdom kan få makt.

http://www.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=39844&epslanguage=NO
Om skoleval og demokrati.

www.ung.no (ungdom)
Nettstadene over er lenkjesamlingar til ulike organisasjonar.

www.auf.no
Nettsidene til AUF, Arbeidarpartiets ungdomsparti.

www.ungehoyre.no
Nettsidene til Unge Høgre.

www.krfu.no
Nettsidene til Kristeleg Folkepartis Ungdom.

www.su.no
Nettsidene til Sosialistisk Ungdom.

www.sosialisme.no
Nettsidene til Raud Ungdom.

www.fpu.no
Nettsidene til Framstegspartiets Ungdom.

www.senterungdommen.no
Nettsidene til Senterungdommen.