Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Oljen og norsk økonomi
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Oljen og norsk økonomi

  1. Hvor stor del av den norske befolkningen er sysselsatt i oljesektoren?
  2. Hvor stor del av BNP utgjør oljesektoren?
  3. Hvor stor del av eksporten fra Norge består av olje og gass?
  4. Hvor stort er Statens pensjonsfond Utland (ofte kalt «Oljefondet»)?
  5. På hvilket område vil du si at oljen har størst betydning i norsk økonomi?
  6. Hvilke næringer og bransjer bør og kan Norge satse på i de neste årene, som kan gjøre landet mindre avhengig av oljeinntekter?