Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Skatter og avgifter
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skatter og avgifter

  1. Hva er statens viktigste inntektskilde?
  2. Hvor stor del av statens inntekter kommer fra inntektsskatt?
  3. Hva består inntektene til Folketrygden av? Kan du finne ut hvor store de nåværende satsene på disse innbetalingene er? (Her må du søke på Internett.)
  4. Hva kjennetegner de nye avgiftene som er innført fra 2007, og hva tror du er årsaken til at disse nye avgiftene er innført?
  5. Ta for deg to typer avgifter og argumenter for og imot at staten skal kreve inn disse pengene.