Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Pengepolitikk
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengepolitikk

Denne oppgaven er krevende.
  1. Hva er målet for pengepolitikken i Norge?
  2. Hva er det viktigste virkemiddelet Norges bank har for å oppnå målet for pengepolitikken?
  3. Hvordan har renta i Norge utvikla seg de siste ti årene?
  4. Er renta i Norge høy eller lav i dag, sammenliknet med hva den har vært i de siste årene?
  5. Hva forteller konsumprisindeksen oss – og hvordan utviklet den seg fra 2007 til 2008?
  6. Hvordan bidrar økt rente til lavere inflasjon?