Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Statsbudsjettet 2011
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Statsbudsjettet 2011

  1. Hva er et statsbudsjett?
  2. Hvilket departement er ansvarlig for å utforme statsbudsjettet, og hva er navnet på ministeren i dette departementet?
  3. Hvor store er statens inntekter og utgifter i statsbudsjettet for 2011?
  4. Velg tre sentrale politikkområder i statsbudsjettet for 2011, og gjør kort rede for hva budsjettet sier (i tall og ord) om disse områdene.
  5. Hva mener opposisjonen om statsbudsjettet for 2011?
  6. Sammenlign statsbudsjettet for 2011 med statsbudsjettet for 2010. Pek på de viktigste forskjellene og likhetene.
  7. Bruk lenken med fylkesoversikt i statsbudsjettet til å plukke ut tre konkrete tiltak som er nevnt som spesielt viktige for ditt fylke i 2011. Prøv å finne ut hvor mye penger det er bevilget til hvert av disse tiltakene. Diskuter hva dere synes om disse tiltakene. Har dere andre oppfatninger om hva som er viktig å satse på i deres fylke?

Nettsteder:

Ulike artikler og pressemeldinger fra Finansdepartementet om statsbudsjettet for 2011

Om statsbudsjettet fra Finansdepartementets nettsted for ungdom

Statsbudsjettet for dummies”. Artikkel fra tv2nyhetene.no, 5. oktober 2010

Her er hovedtrekkene i budsjettet”. Artikkel fra Dagbladet om statsbudsjettet for 2011, 5. oktober 2010

Alt om statsbudsjettet”. Oversikt over artikler om statsbudsjettet for 2011 fra Aftenposten (se under overskriften ”Reaksjonene” for ulike synspunkt på budsjettet)

Får støtte for nivået, men kjeft for bruken”. Artikkel fra Dagsavisen om opposisjonens reaksjoner på statsbudsjettet for 2011, 5. oktober 2010

Statsbudsjettet 2010 (Pdf-dokument). Fra Finansdepartementets nettsted

Fylkesoversikt for statsbudsjettet for 2011 fra Finansdepartementets nettsted