Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Flere fattige i Norge
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Flere fattige i Norge

I 2005 lovet tidligere finansminister Kristin Halvorsen at hun skulle bekjempe fattigdommen i Norge. Ny statistikk viser likevel at det har blitt flere fattige i Norge i løpet av de siste årene.
  1. Hvordan definerer EU en fattig person?
  2. Hvor mange fattige er det i Norge ifølge denne definisjonen?
  3. Pek på årsaker til at noen personer havner under fattigdomsgrensa.
  4. Hvilke tanker gjør du deg om det som kommer fram i Fafo-rapporten ”Barnefattigdom i Norge”? Hvilke grupper av barn er hardest rammet av fattigdom?