Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Norge på Europatoppen for sykefravær
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Norge på Europatoppen for sykefravær

Hva er årsaken til at Norge ligger på Europatoppen når det gjelder sykefravær? Er vi sykere enn personer i andre land? Har nordmenn dårlegere arbeidsmoral? Eller er det andre årsaker som ligger bak det høye sykefraværet?
  1. Ifølge Ivar Sønbø Kristiansen, professor ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, skyldes det økende sykefraværet i Norge at nordmenn har dårligere arbeidsmoral enn tidligere. Er du enig i denne påstanden? Hva tror du er årsaken til det høye sykefraværet i Norge?
  2. Ifølge NAV er det økende langtidsykefraværet markant høyere for kvinner enn for menn. Hva er årsaken til denne forskjellen når det gjelder kjønn?
  3. I artikkelen ”Fort gjort at fravær blir en vane” trekker Arnstein Mykletun paralleller mellom fravær i skolen og sykefravær i arbeidslivet.
    • Gjør rede for Mykletuns syn.
    • Er du enig i synspunktet hans? Begrunn svaret.
  4. Er sykefraværet for høyt i Norge? Diskuter i klassen.

Nettsteder:

Forsker: sykefravær skyldes dårligere moral”. Artikkel fra Dagsavisen, 27. september 2009

"Avviser at fravær skyldes pliktsvikt". Artikkel fra Dagsavisen, 28. september 2009

"Sjukefråveret til kvinner aukar kraftig". Artikkel fra Firda.no, 22. september 2009

"Hva er det med oss?" Artikkel fra Aftenposten, 9. desember 2009

Fort gjort at fravær blir en vane”. Artikkel fra Aftenposten, 5. februar 2010