Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Ny IA-avtale
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ny IA-avtale

For å få ned det høye sykefraværet i Norge har regjeringen opprettet ei ekspertgruppe som har kommet med forslag til tiltak. Forslagene fra ekspertgruppa har dannet grunnlaget for en ny IA-avtale.
  1. Hva er IA-avtalen?
  2. Hva betyr ”gradert sykemelding”?
  3. Hvilket departement er ansvarlig for arbeidet med denne saken, og hvem er statsråd for dette departementet?
  4. Gjør rede for de største endringene i den nye IA-avtalen.
  5. Hvordan har avtalen blitt mottatt?
  6. Hva synes du om den nye IA-avtalen? Begrunn svaret.

Nettsteder:

Ekspertgruppe foreslår flere tiltak for å redusere sykefraværet”. Pressemelding fra regjeringen.no, 3. februar 2010.

Tiltak mot sjukefråvær”. Artikkel fra Jærbladet på nett, 8. februar 2010.

"Dropper ti dagers egenmelding". Artikkel fra Aftenposten, 24. februar 2010.

Dette må være tidenes mageplask”. Artikkel fra VG, 24. februar 2010.

IA-avtalen godt utgangspunkt”. Artikkel fra Dagbladet, 24. februar 2010.