Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Tilleggsstoff  >  Kompetansemål til kap. 10
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kompetansemål til kapittel 10

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk
  • forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor
  • definere begrepet levestandard, gjøre greie for årsaker til at levestandarden i Norge har økt og diskutere om økingen har ført til bedre livskvalitet