Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkesamling
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkesamling

www.velferdsstaten.no/
Fra interesseorganisasjonen For velferdsstaten.

www.nova.no/
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

www.ungokonomi.no
Nettsider fra Finansdepartementet for ungdom. Her kan du blant annet lære mer om inflasjon, og du kan teste deg selv i finansquiz.

www.globalis.no
Nettsted utviklet av FN-sambandet. Muligheter for å se på HDI og BNP.

www.ssb.no/norge/okonomi.pdf
Fra Statistisk sentralbyrå om vekst og velstand i Norge i tall og fakta.

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2011/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
Statsbudsjettet 2011.

www.norges-bank.no
Nettsidene til Norges Bank.

http://www.nbim.no/no/om-oss/Statens-pensjonsfond-utland-SPU/
Om ”Statens pensjonsfond - Utland” (oljefondet), Norges Bank.

http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197651
Tegnefilm om hva som skjer hvis vi bruker alle oljepengene.

http://www.statsbudsjettet.dep.no/Tiltakspakke-2009
Her finner du tiltakene regjeringen vil sette i verk for å motvirke effekten av finanskrisen.