Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Rikdom og fattigdom
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rikdom og fattigdom (kap. 10 og 13)

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden
  • definere begrepet levestandard, gjøre rede for årsaker til at levestandarden i Norge har økt og diskutere om økingen har ført til bedre livshvalitet

Hvordan skal vi forklare at noen land, for eksempel Norge, har oppnådd en nærmest eventyrlig levestandard, mens folk i andre deler av verden knapt nok får dekket de mest grunnleggende behovene sine? Hvordan kan fattigdommen i verden bli redusert?

Dette er sentrale spørsmål i følgende forslag til undervisningsopplegg:


A) Felles diskusjon i klassen

Opplegget kan begynne med en felles diskusjon i klassen der disse spørsmålene blir tatt opp:
  • Hva innebærer høy levestandard, og hvordan kan en måle levestandarden i et land? Betyr høy levestandard nødvendigvis at livskvaliteten også er høy?
  • Hvorfor er noen land rike, og noen fattige? (Relevante stikkord kan for eksempel være: naturressurser, geografiske forhold, kulturelle forhold, indre politiske forhold, utenrikspolitiske forhold)

B) Gruppearbeid

Klassen blir deretter delt inn i grupper, som hver skal ta for seg utviklingen i ett land i verden. Gruppene velger i utgangspunktet selv hvilket land de ønsker å arbeide med, men læreren bør likevel sørge for at det blir en noenlunde jevn fordeling av land fra ulike deler av verden.

Hver gruppe forbereder en presentasjon for klassen om det landet de har valgt ut. Presentasjonen bør si noe om levestandarden i landet, og om bakgrunnen for den situasjonen landet er i. Er det et rikt land eller et fattig land, eller er det vanskelig å plassere landet i én av disse to kategoriene? Hvis landet kan bli definert som et fattig land, bør gruppa komme med noen forslag til tiltak for hvordan det kan komme ut av fattigdommen.


C) Sammenlikning og felles oppsummering av resultatene

Elevene sammenlikner og oppsummerer resultatene i fellesskap til slutt. Hva mener klassen nå at er de viktigste årsakene til de store økonomiske forskjellene i verden? Er det noen mønstre som går igjen, eller er det de individuelle særtrekkene til hvert land som dominerer? Hvordan kan fattigdommen i verden bli redusert?