Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hvordan er det å bo der elevene bor?
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hvordan er det å bo der elevene bor?

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • definere begrepet levestandard, gjøre greie for årsaker til at levestandarden i Norge har økt og diskutere om økingen har ført til bedre livshvalitet
  • forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor
  • (...) Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper innebærer å utarbeide, presentere og publisere egne og felles multimediale produkter (...)

Norge har flere ganger blitt kåret til det beste landet i verden å bo i. Men hvordan er det i den byen eller på det stedet elevene bor? Er folk flest fornøyd med å bo der?

Kanskje elevene allerede har arbeidet med nettoppgaven ”Norge – det beste landet i verden å bo i?” i kapittel 10? Følgende undervisningsopplegg handler om det samme som denne nettoppgaven, men er mer lokalt forankret ved at elevane skal ta utgangspunkt i hjemstedet sitt.


Undervisningsopplegg:

Før læreren deler klassen inn i grupper, kan dere starte med å se på reportasjen fra Aftenposten fra oktober 2009, der personer i Oslo blir spurt om hvordan de synes det er å bo i Norge.

Elevene får i oppdrag å lage et liknende filmklipp, basert på personer i nærmiljøet.

Målet med oppdraget er å finne ut hvor fornøyd folk flest er med å bo på det stedet de bor, og hva de er fornøyd eller misfornøyd med. Hvordan elevene helt konkret vil formulere spørsmålene sine, er opp til hver enkelt gruppe.

De må også vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å gjennomføre intervjuene. Kanskje det er et torg i nærheten av skolen som mange personer kommer forbi, eller en butikk, bensinstasjon eller en annen møteplass i nærmiljøet? Elevene bør også ha noen tanker om målgruppa før de gjennomfører intervjuet. Hvor mange skal de intervjue, og hvem? Skal de ta sikte på å intervjue et mest mulig representativt utvalg fra hjembyen eller hjemstedet, eller skal de konsentrere seg om for eksempel eldre folk eller ungdom?


Spørsmål til en eventuell diskusjon etter at gruppene har presentert filmklippene for klassen:
  • Var de som ble intervjuet, fornøyd med å bo der de bor?
  • Hva var de fornøyd/misfornøyd med?
  • Hva kan politikerene gjøre for at innbyggerene blir mer fornøyd med å bo der de bor?
  • Hvilke tanker har elevene rundt sammenhengen mellom hvilke velferds- og kulturtilbud innbyggerne har der elevene bor, og hvor fornøyd de er med å bo der?
  • Sammenlikn resultatene fra intervjuene til de ulike gruppene. Er resultatene stort sett de samme, eller skiller de seg mye fra hverandre? Dersom variasjonen på resultatene er stor – hva kan være årsaken? (Stikkord: Hvilke spørsmål ble stilt til intervjuobjektene? Hvor mange personer ble intervjuet? Hvem ble intervjuet?)