Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  10 (Velstand og velferd)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hvilke tanker har elevene om ...?
   
  10. VELSTAND OG VELFERD
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hvilke tanker har elevene om velstand og velferd?

Før en begynner med et nytt kapittel, kan det være interessant å se hvilke tanker elevene har om emnet for det aktuelle kapittelet. Det kan også hjelpe læreren til å legge opp undervisningen på rett nivå. Det er selvfølgelig ikke forventet at elevene skal ha så mange tanker om et emne før de har begynt å arbeide med det i klassen, men ofte har de flere tanker og meninger om et emne enn de tror.

Kapittel 10 handler om velstand og velferd. Etter læreplanmålene har vi formulert noen igangsettingsspørsmål til elevene:
  • Hvorfor er Norge et rikt land, tror du?
  • Hva forbinder du med velferdsstaten?

I kartleggingen av hvilke tanker elevene har om velstand og velferd, kan læreren ta utgangspunkt i disse spørsmålene fra Streif. Elevene kan for eksempel diskutere spørsmålene i fellesskap i klassen eller arbeide med dem på egen hånd:


A) Klassediskusjon

Læreren ber elevene ”tenke høyt” og komme med sine tanker om hvert spørsmål. Det er viktig å poengtere at en ikke er ute etter en fasit. Det viktigste er å sette i gang tankeprosessene hos hver enkelt elev. Læreren noterer en god del stikkord som utgangspunkt for en felles diskusjon.

Kanskje det kan vere interessant å stille de samme spørsmålene i klassen etter at de har arbeidet med kapittelet? Hvilke tanker har de nå om hvorfor Norge er et rikt land, og hva forbinder de nå med velferdsstaten? Er svarene de samme, eller har elevene endret oppfatning?

B) Individuelt arbeid

Læreren ber elevene ta for seg de to igangsettingsspørsmålene og notere ned stikkord. Etterpå skal elevene presentere stikkordene sine for resten av klassen.

Har elevene omtrent de samme tankene om hvorfor Norge er et rikt land, og forbinder de omtrent det samme med velferdsstaten, eller skiller resultatene seg sterkt fra hverandre?