Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Jeg i arbeidslivet)   >  Oppgaver  >  Nettoppgaver  >  Lønn
   
  11. JEG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lønn

  1. Hvilke faktorer er viktige når en skal forklare den enkeltes lønn?
  2. Hvilken aldersgruppe tjener mest?
  3. Hvilken aldersgruppe tjener minst?
  4. Hvor mye tjener kvinner i forhold til menn i Norge?
  5. Er det du fant i spørsmål 4, lite eller mye sammenliknet med i andre land i Europa?
  6. Hvordan er lønnsforskjellene mellom høyt og lavt utdannede i Norge sammenliknet med i andre land i Europa?
  7. Diskuter om det er en fordel med små lønnsforskjeller mellom folk med høy og lav utdanning.

Nettsted:

Temaside fra Statistisk sentralbyrå om lønnsrelatert statistikk.
Du må klikke deg inn på tabeller og statistikk i menyen til høyre på siden