Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Jeg i arbeidslivet)   >  Oppgaver  >  Nettoppgaver  >  Hva har sjefen lov til?
   
 11. JEG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hva har sjefen lov til?

Under finner du en lenke til en artikkel fra Datatilsynet om hva arbeidsgiveren kan og ikke kan tillate seg overfor de ansatte ved ansettelse og i arbeidet.
 1. Hva kan arbeidsgivere kreve opplysninger om i et jobbintervju, og hva kan de ikke spørre om?
 2. Hva kan arbeidsgivere kreve svar på fra arbeidstakere når det gjelder forhold til rus og alkohol?
 3. Kan arbeidsgivere lese de ansattes private e-poster og filer?
 4. Kan arbeidsgivere overvåke det arbeidstakere gjør på Internett?
 5. Kan arbeidsgivere publisere opplysninger om de ansatte på Internett?
 6. Kan arbeidsgivere gjøre opptak av de ansattes telefonsamtaler?
 7. Når kan arbeidsgivere overvåke arbeidsplassen med kamera?
 8. Mener du arbeidsgivere har for store rettigheter til å kontrollere arbeidstakerne?
 9. Har arbeidsgivere behov for de rettighetene de har? Kom med eksempler på situasjoner der du mener arbeidsgivere har behov for slike rettigheter.
 10. Kan noen av de rettighetene arbeidsgivere har, misbrukes? I så fall hvordan? Kom med eksempler.