Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Jeg i arbeidslivet)   >  Tilleggsstoff  >  Kompetansemål til kap. 11
   
  11. JEG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kompetansemål til kapittel 11

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked
  • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • gjøre greie for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter å redusere arbeidsledighet på
  • diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
  • gjøre greie for organisasjonenes plass i arbeidslivet og drøfte faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår