Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Jeg i arbeidslivet)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Intervjue en arbeidsledig
   
  11. JEG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Intervjue en arbeidsledig

Læreplanen sier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre greie for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter å redusere arbeidsløsheten på
  • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag


”For de fleste er arbeidet en stor del av hverdagen, både når det gjelder tidsbruk og innhold. Først og fremst gir arbeidet faste inntekter. Det er også en sosial arena, og de fleste opplever det som en viktig del av livet. Å miste jobben blir derfor av mange opplevd som en stor krise. Arbeidsledighet er også et samfunnsproblem, fordi arbeid er avgjørende for verdiskapning i landet. Det er derfor viktig for samfunnet å vite hva som skaper arbeidsledighet, og hvilke tiltak som kan settes inn for å motvirke at folk blir arbeidsledige.” (Streif, s. 156)


Forslag til undervisningsopplegg:

Emnet for følgende forslag til undervisningsopplegg er arbeidsledighet. Det er ikke statistikker og antall arbeidsledige som skal stå i fokus, men de personlige historiene og erfaringene. Gjennom å intervjue en arbeidsledig kan elevene kanskje få et lite innblikk i hvordan det er å være uten arbeid.

Å være arbeidsledig kan være en stor psykisk belastning. Derfor er det viktig at læreren presiserer for elevene at de må være svært bevisste på hvilke spørsmål de stiller i intervjuet, og ikke minst på hvordan de stiller spørsmålene. Elevene bør også reflektere over hvilke andre hensyn de bør ta. Er intervjuobjektet for eksempel komfortabel med å stå fram med fullt navn (og bilde), eller å bli filmet? Eller ønsker han eller hun som blir intervjuet, å være anonym? Hvordan bør de henvende seg til mulige intervjuobjekter? Kjenner elevene noen som er uten arbeid, som de kan spørre om er villige til å stille opp til et intervju? Eller kanskje læreren eller elevene kan ta kontakt med det lokale NAV-kontoret og høre om de har muligheten til å formidle kontakten med en arbeidsledig? Alternativt kan elevene lage et fiktivt intervju, basert på hva de allerede vet om arbeidsledighet, hva de har lært i samfunnsfagundervisningen og artikler om emnet på nett.

Elevene har kanskje allerede arbeidet med intervjuteknikker i norskfaget? Hvis ikke, eller eventuelt som en oppfriskning av hva de tidligere har lært, kan opplegget begynne med en samtale om intervjuteknikker/hva de bør tenke på når de skal intervjue noen. Læreren noterer stikkord, og lager ei huskeliste med punkter som elevene skal ta med seg videre i arbeidet med intervjuet.

Undervisningsopplegget passer best som et gruppearbeid. Hver gruppe velger selv hva de vil legge vekt på i intervjuet, og formulerer spørsmål etter hva de ønsker å finne ut. Mulige innfallsvinkler kan for eksempel være den økonomiske situasjonen til han eller hun som er arbeidsledig, årsaker til at de er arbeidsledige, hva de gjør for å fylle dagene, hva de eventuelt gjør for å komme tilbake til arbeidslivet, eller hvordan de opplever det å være uten arbeid.
Sammen med intervjuobjektet må gruppene også avgjøre om de skal velge en skriftlig eller digital framstillingsform av intervjuet.