Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Jeg i arbeidslivet)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  En god jobbsøknad – hva er det?
   
  11. JEG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

En god jobbsøknad – hva er det?

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag

Flere av elevene i klassen har sikkert erfaringer fra deltidsarbeid gjennom året eller feriejobber. Likevel er det ikke sikkert at så mange av dem har erfaring med å skrive jobbsøknad og lage CV.

Det er sannsynligvis flere elever i klassen som har tenkt å begynne i arbeid med én gang de er ferdig med videregående skole, eller som ønsker å spare opp litt penger før de begynner å studere. Eller kanskje har noen av elevene tenkt å søke på en deltidsjobb eller sommerjobb i nærmeste framtid? Da kan det være nyttig å ha litt trening i å skrive jobbsøknad og CV, samt å få noen gode råd om hva de bør tenke på hvis blir innkalt til et jobbintervju.


Forslag til undervisningsopplegg:

Undervisningsopplegget kan begynne med en felles diskusjon i klassen om hvilke elementer en god jobbsøknad og CV bør inneholde, og hvordan en bør skrive en jobbsøknad/CV. Deretter får elevene i oppdrag å velge ut en stillingsannonse til en jobb som de skal skrive en jobbsøknad og CV til. Her er det opp til elevene selv om de velger en annonse til en utlyst jobb som er rettet mot skoleungdommer, til en potensiell ”drømmejobb” i framtida, eller om de velger en helt annen stillingsannonse. Det viktigste i følgende forslag til undervisningsopplegg er at elevene får et mer bevisst forhold til hva en god jobbsøknad/CV er, og at de får trening i å skrive jobbsøknader og CV’er.

Under har vi samlet flere lenker med forslag til hvor elevene kan finne stillingsannonser på nettet. Det kan også være en god idé å sjekke i papirutgaven av lokalavisa om de har en oversikt over utlyste stillinger der. Kanskje det er en bestemt dag i uka som stillingsannonser blir publisert? Elevene kan eventuelt skrive en åpen søknad til en arbeidsplass hvor de kunne tenke seg å arbeide. Da vil nettstedet til denne arbeidsplassen være en nyttig kilde for informasjon i utformingen av søknaden.

Etterpå kan læreren eventuelt be noen av elevene om å presentere stillingsannonsen, jobbsøknaden og CV’en for resten av klassen. Inneholder søknaden og CV’en de elementene som klassen ble enige om på forhånd at en god jobbsøknad/CV bør inneholde? Virker søkeren motivert for jobben? Kommer det fram om han eller hun som har søkt på jobben, har de kvalifikasjonene som stillingen krever i følge stillingsannonsen? Ville de andre elevene i klassen ha innkalt denne søkeren til intervju hvis de var arbeidsgiveren? Hvorfor/hvorfor ikke?

Når en søker på en jobb, er det imidlertid ikke nok å skrive en god jobbsøknad/CV. Hvis en blir innkalt til et jobbintervju, er det også viktig å gjøre et godt inntrykk her for å få et jobbtilbud. Derfor kan det være en god idé å avslutte undervisningsopplegget med å diskutere i fellesskap i klassen (eller i grupper) hva det er viktig å tenke på når en skal på et jobbintervju. Alternativt kan læreren dele klassen inn i grupper og be dem om å lage et rollespill om et vellykket eller mislykket jobbintervju.


Nettsteder:

Nettstedet til NAV

Nettstedet til Finn

Nettstedet til Manpower

Nettstedet til deltidsjobb.no

Nettstedet til Sommerjobbsentralen

Nettstedet til LOs Sommerpatrulje - "vaktbikkja for ungdom i arbeidslivet"

Oversikt over norske nettaviser

Hvordan finne sommerjobb”. Artikkel fra ung.no med mange nyttige tips om hvordan en kan finne en (sommer)jobb, og hva en søknad og CV bør inneholde

Tips til skriving av jobbsøknad og CV fra Ungdomsinformasjonen.
Her finner du også en mal for søknad og CV

Nettstedet til Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Slik vinner du jobbintervjuet”. Artikkel fra Aftenposten

"Ta sommerjobben på alvor". Artikkel fra Dagsavisen

"Vanskelig å få sin første jobb". Artikkel fra Dagsavisen