Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Arbeidsløyse og sysselsetjing
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Arbeidsløyse og sysselsetjing

  1. Kor stor er arbeidsløysa i Noreg målt i prosent av arbeidsstyrken?
  2. Kva for eit fylke har høgast arbeidsløyse, og kva for eit har lågast?
  3. Når var arbeidsløysa på sitt høgaste dei siste 30 åra?
  4. Når var arbeidsløysa på sitt lågaste i den same perioden?
  5. Korleis vil du beskrive arbeidsløysa i Noreg over tid?
  6. Kor høg er sysselsetjinga i Noreg?
  7. Kva har skjedd med sysselsetjinga i Noreg dei siste 30 åra?
  8. Kva kan forklare denne utviklinga?
  9. Korleis er sysselsetjinga av kvinner i Noreg samanlikna med i andre land? Kva trur du kan vere ei forklaring på at det er slik?

Nettstad:

Temaside frå Statistisk sentralbyrå om arbeidsrelatert statistikk.
Du må klikke deg inn på tabellar og statistikk i menyen til høgre på sida