Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Lønn
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lønn

  1. Kva faktorar er viktige når ein skal forklare lønna til den einskilde?
  2. Kva for ei aldersgruppe tener mest?
  3. Kva for ei aldersgruppe tener minst?
  4. Kor mykje tener kvinner samanlikna med menn i Noreg?
  5. Er det du fann i spørsmål 4, lite eller mykje samanlikna med i andre land i Europa?
  6. Korleis er lønnsskilnadene mellom høgt og lågt utdanna i Noreg samanlikna med i andre land i Europa?
  7. Diskuter om det er ein fordel med små lønnsskilnader mellom folk med høg og låg utdanning.

Nettstad:

Temaside frå Statistisk sentralbyrå om lønnsrelatert statistikk.
Du må klikke deg inn på tabellar og statistikk i menyen til høgre på sida