Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Mobbing på arbeidsplassen
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mobbing på arbeidsplassen

Under finn du lenkjer til artiklar om mobbing på arbeidsplassen. Du bør lese alle artiklane før du svarer på spørsmåla.
  1. Lag ein definisjon av mobbing.
  2. Kor mange blir mobba på arbeidsplassen i Noreg kvart år? Korleis veit vi at det er slik?
  3. Korleis går mobbinga føre seg?
  4. Kva er årsakene til mobbing?
  5. Kva konsekvensar kan mobbing få for den som blir mobba?
  6. Kven har ansvar for at mobbing ikkje skjer?
  7. Korleis kan den som blir mobba, få hjelp?
  8. Kvar meiner du grensene går for kva som er mobbing og kva som er uskuldig fleip? Kom med eksempel.