Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Partane i arbeidslivet
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Partane i arbeidslivet

Arbeidslivet består av to partar – arbeidsgivaren og arbeidstakaren. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er hovudorganisasjonen for bedriftene og bedriftseigarane, mens Landsorganisasjonen (LO) er hovudorganisasjonen til arbeidstakarane. Bruk lenkjene under som bakgrunnsmateriale.
  1. Lag ein presentasjon av NHO – kva organisasjonen er, kven han representerer, korleis han er organisert og finansiert, og kva oppgåvene er.
  2. Lag ein presentasjon av LO – kva organisasjonen er, kven han representerer, korleis han er organisert og finansiert, og kva oppgåvene er.