Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Oppgåver   >  Nettoppgåver  >  Facebook – ein god jobbsøknad?
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Facebook – ein god jobbsøknad?

  1. Korleis kan ein arbeidsgivar bruke informasjon på Facebook når han eller ho skal tilsetje personar?
  2. Kva fordelar og ulemper ser du ved at arbeidsgivaren kan lese om deg for eksempel på Facebook før han eller ho bestemmer seg for å tilsetje deg eller ikkje?
  3. Kva slags bilete og opplysningar bør ein tenkje seg godt om før ein legg ut på nettet?
  4. Får ein arbeidsgivar vite korleis ein person er, ved å lese Facebook?
  5. Kvifor vel mange å seie og vise alt om seg sjølve på Facebook?