Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Tilleggsstoff  >  Kommentert lenkjesamling
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentert lenkjesamling

www.utdanning.no
Oversikt over alle utdanningstilbod i Noreg.

www.jobbfeber.no
Nettstad med informasjon om ulike yrke, kva som krevst av utdanning, og kvar utdanninga går føre seg.

http://www.muligheter.no
Ein guide om jobb og utdanning for unge menneske.

www.nho.no
Nettsidene til NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.lo.no
Nettsidene til LO – Landsorganisasjonen i Noreg.

www.7.etg.no
NHO Ung, nettsider frå NHO retta til ungdom.

www.loungdom.no
Nettsidene til LO Ungdom.

http://www.lo.no/s/LonnTariff1/Hovedavtalene/?tabid=1735
Om Hovudavtalene på nettstaden til LO.

www.startsiden.no/okonomi_og_naringsliv
Lenkjer til økonomi- og næringslivsnyheiter.

www.forskning.no/naringsliv
Nettstaden forskning.no med artiklar om arbeids- og næringsliv.

www.dagbladet.no
Dagblad-sider om økonomi og næringsliv.

www.ssb.no
Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå.

www.ldo.no
Nettsidene til Likestillings- og diskrimineringsombodet.

www.nav.no
Nettsidene til Nav.

www.careerjet.no
Nettstaden til careerjet.no - ein søkjemotor for jobb.

www.ssb.no/arbeid
Temaside om arbeid frå Statistisk sentralbyrå.

www.regjeringa.no/aid
Nettsidene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

www.regjeringa.no/nhd
Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet.