Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  11 (Eg i arbeidslivet)   >  Oppgåver   >  Multimedieoppgåver  >  Unge skulkar jobben mest
   
  11. EG I ARBEIDSLIVET
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unge skulkar jobben mest

Sjå filmklippet og løys oppgåvene:
  1. Kor mange arbeidstakarar har brukt sjukedagar utan å vere sjuke?
  2. Kva aldersgruppe skulkar arbeidet oftast?
  3. Kva trur selskapet Proffice er dei viktigaste årsakene til at folk skulkar arbeidet? Er du einig i forklaringa? Kva andre årsaker kan tenkjast?
  4. Kor mange bedriftsleiarar ønskjer å bli kvitt arbeidskraft grunna mønsteret i korttidsfråværet deira? Kva kan dei gjere viss dei har mistanke om at arbeidstakarane deira skulkar jobben?
  5. Kven står for det meste av langtidsfråværet, og kven står for det meste av korttidsfråværet?