Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Jeg er gründer)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  ”Samarbeid for arbeid”
   
 12. JEG ER GRÜNDER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prosjekt ”Samarbeid for arbeid” (kap. 1, 9, 10, 11 og 12)

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjenneteger et godt arbeidsmiljø
 • gjøre greie for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måtar å redusere arbeidsløsheten på
 • diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
 • gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk
 • forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor
 • gjøre greie for hvordan en selv kan vere med i og påvirke det politiske systemet og diskutere hva som kan true demokratiet
 • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge


”Regjeringen ønsker med "Samarbeid for arbeid" å skape engasjement og å få ideer og innspill til utviklingen av regjeringens politikk. Hensikten med denne nettsiden er å tilrettelegge for debatt og få fram synspunkter, ideer og forslag. Gjennom å delta i debatten i sosiale medier eller ved å sende inn innspill direkte, vil du bidra til dette. (…)”

(Utdrag fra nettstedet til "Samarbeid for arbeid").


Gjennom prosjektet ”Samarbeid for arbeid” retter regjeringen et spesielt søkelys på disse problemområdene:
 • Sykefravær
 • Frafall i videregående opplæring
 • Næringsutvikling
 • Bærekraftig økonomi
Dette er også emner som blir omhandlet i kapittel 1 (”Jeg og samfunnet”), 10 (”Velstand og velferd”), 11 (”Jeg i arbeidslivet”) og 12 (”Jeg er gründer”) i Streif, og følgende undervisningsopplegg egner seg derfor godt som et opplegg på tvers av disse kapitlene. I tillegg er kapittel 10 (”Politikk – noe for deg?) relevant, i og med at det handler om politisk deltakelse og engasjement, noe som også står sentralt i prosjektet ”Samarbeid for arbeid”.


Forslag til undervisningsopplegg:

Undervisningsopplegget kan begynne med at læreren gir elevene en kort innføring i prosjektet ”Samarbeid for arbeid”, med utgangspunkt i den informasjonen han eller hun finner på det offisielle nettstedet. Hva innebærer prosjektet, hvem har satt det i gang, og hva er målet?

Elevene kan deretter enten arbeide i grupper eller individuelt med ett eller flere av de fire hovedemnene i prosjektet. Regjeringen ønsker altså debatt, engasjement og å få fram synspunkt på de aktuelle temaene. Det bør også vere målet med undervisningsopplegget.

Elevene får i oppdrag å kartlegge debatten rundt det valgte emnet og å foreslå tiltak. På nettstedet til prosjektet finner de mye informasjon, men de bør også bruke nettavisene i kartleggingen. Resultatet kan være et brev til statsråden for det aktuelle fagfeltet eller et produkt der et av de nye sosiale mediene blir brukt. En presentasjon av resultatene for resten av klassen kan kanskje være et godt utgangspunkt for en felles diskusjon til slutt?


Aktuelle nettsteder:

Nettstedet til prosjektet ”Samarbeid for arbeid”.

Hvordan delta i debatten?” Fra nettstedet til prosjektet ”Samarbeid for arbeid”.

Samarbeid for arbeid”. Pressemelding fra regjeringen.no, 2010.

Søker råd hos folket”. Artikkel fra Dagsavisen, 14. februar 2010.

Stoltenberg starter "Samarbeid for arbeid"”. Artikkel fra Dagens Næringsliv, 14. februar 2010.