Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Jeg er gründer)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Innovasjon og design
   
 12. JEG ER GRÜNDER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Innovasjon og design

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere utfordringer ved å etablere en bedrift
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag

En undersøkelse blant 100 ledere av store norske bedrifter, viser at hele 87 prosent av dem mener at design er viktig for næringslivet i Norge. I undersøkelsen, som er gjennomført av Medialect på vegne av Norsk Designråd, svarer 77 prosent at design er viktig også for deres bedrift.

Norsk Designråd arrangerer hvert år konkurransen ”Unge Talenter”. Konkurransen retter seg mot studenter ved norske og utenlandske designhøyskoler, uansett designprofesjon.


Forslag til undervisningsopplegg:

Arrangere konkurransen ”Unge Talenter” i klassen!

Før elevene setter i gang med undervisningsopplegget, kan de diskutere i fellesskap i klassen hvilken betydning design har for bedrifter. På denne måten vil elevene også sette i gang tankeprosesser om emnet, som de kan ta med seg i det videre arbeidet med prosjektet.

Spørsmål til diskusjon i klassen:
 • Hvilken effekt vil god design kunne ha for bedrifter som tilbyr produkter og tjenester?
Hjemmearbeid:
 • Kan elevene finne eksempler på norske bedrifter som har lykkes med god design? Hva ligger bak suksessen til disse bedriftene?
Elevene går deretter sammen i grupper. Hver gruppe får i oppdrag å utvikle en idé til et produkt som de kan delta med i konkurransen i klassen. Her er det viktig at elevene bruker mest mulig kreativitet. Gruppene bør derfor stå svært frie når det gjelder valg av idé til produkt som de vil utvikle, og på hvilken måte de vil presentere resultatet for klassen. Gruppene bør likevel ha de 7 prinsippene for universell utforming, som er utviklet av en gruppe amerikanske eksperter på området, i tankene når de utvikler ideen:
 • Enkel og intuitiv i bruk
 • Forståelig informasjon
 • Toleranse for feil
 • Like muligheter for alle
 • Fleksibel i bruk
 • Lav fysisk anstrengelse
 • Størrelse og plass for tilgang og bruk

De nevnte prinsippene kan også være utgangspunktet for evalueringen av de ulike ideene.

Dersom elevene ikke blir enige om hvilken gruppe som har utviklet den beste ideen, kan læreren ta avgjørelsen om hvem som er vinneren av konkurransen ”Unge Talenter” i klassen.


Nettsteder:

Nettstedet til Norsk Designråd

Hva er unge talenter?” Fra nettstedet til Norsk Designråd om konkurransen

Lovende norsk designfremtid”. Fra nettstedet til Norsk Designråd om prisvinnerne for 2009

Slik deltar du i Unge talenter”. Fra nettstedet til Norsk Designråd om kriterier og regler for å delta i konkurransen