Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Jeg er gründer)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hva slags kjennskap har elevene til ...?
   
  12. JEG ER GRÜNDER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hva slags kjennskap har elevene til gründervirksomhet, og hvilke tanker har de om emnet?

Før en begynner med et nytt kapittel, kan det være interessant å se hva slags kjennskap elevene har til, og hvilke tanker de har om, emnet for det aktuelle kapittelet. Det kan også hjelpe læreren til å legge opp undervisningen på rett nivå. Det er selvfølgelig ikke forventet at elevene skal ha så godt kjennskap til, eller så mange tanker om et emne før de har begynt å arbeide med det i klassen, men ofte har de mer kjennskap til og flere tanker om et emne enn de tror.

Kapittel 12 handler om gründervirksomhet. Etter læreplanmålene har vi formulert noen igangsettingsspørsmål til elevene:
  • Kjenner du til noen i nærmiljøet ditt som har etablert sin egen bedrift og lyktes med det?
  • Hvilke egenskaper tror du skal til for å etablere en bedrift?

I kartleggingen av hva slags kjennskap elevene har til, og hvilke tanker de har om, gründervirksomhet, kan læreren ta utgangspunkt i disse spørsmålene fra Streif. Elevene kan for eksempel diskutere spørsmålene i fellesskap i klassen eller arbeide med dem på egen hånd:


A) Klassediskusjon

Læreren ber elevene ”tenke høyt” og fortelle om virksomheten dersom de kjenner noen i nærmiljøet som har etablert sin egen bedrift, og komme med noen stikkord for hvilke egenskaper de tror skal til for å etablere en bedrift. Det er viktig å poengtere at en ikke er ute etter en fasit. Det viktigste er å sette i gang tankeprosessene hos hver enkelt elev. Læreren noterer en god del stikkord som utgangspunkt for en felles diskusjon om hva som skal til for å lykkes som gründer.

Kanskje det kan vere interessant å stille det siste spørsmålet igjen i klassen etter at de har arbeidet med kapittelet? Hvilke egenskaper tror de nå skal til for å etablere en bedrift? Er svaret det samme, eller har elevene endret oppfatning?

B) Individuelt arbeid

Læreren ber elevene ta for seg de to igangsettingsspørsmålene og notere ned stikkord. Etterpå skal elevene presentere stikkordene sine for resten av klassen.

Kjenner noen i klassen noen i nærmiljøet sitt som har etablert sin egen bedrift og lyktes med det? Har elevene de samme oppfatningene av hvilke egenskaper som skal til for å etablere en bedrift, eller skiller oppfatningene seg sterkt fra hverandre?