Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Eg er gründer)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Forretningsplan
   
  12. EG ER GRÜNDER
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Forretningsplan

  1. Kva er hovudmålet med ein forretningsidé?
  2. Kva er hovudmålet med ein forretningsplan?
  3. Kva skal ein forretningsplan gi svar når det gjeld menneske og organisering?
  4. Kva skal ein forretningsidé gi svar på når det gjeld marknaden?
  5. Kva skal forretningsplanen gi svar på innanfor området økonomi?
  6. Vurder ungdomsbedrifta Listen Up UB sin forretningsplan ut frå det som de no veit om krav til innhaldet i ein forretningsplan.