Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Eg er gründer)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Fora for nyetablering
   
  12. EG ER GRÜNDER
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fora for nyetablering

Når ein etablerer ei ny verksemd, møter ein ofte uføreesette problem og har eit stort behov for informasjon og tips. Gründerar vil ha stor nytte av å få tilgang på erfaringar og kompetanse frå andre som anten har vore i tilsvarande situasjon, eller som har som oppgåve å støtte nyetablerarar.

I Rogaland er det oppretta eit forum for etableringsverksemd som heiter skape.no
  1. Kva er årsaka til at det blir oppretta slike fora?
  2. Kven står bak etableringa av dei? Kvifor trur du nettopp desse står bak?
  3. Kan du gi eksempel på kva etablerarar som har fått hjelp av skape.no? Kan du sjå nokre typiske trekk for desse typar nyetableringar?
  4. Er du ein gründertype? Sjå under fana ”etablering” og ”nyttige linker” på skape.no. Ta ”gründertesten”
  5. Studer utvalet av suksesshistorier om unge gründerar på innovasjonnorge.no. Plukk ut eitt av eksempla der du meiner at gründerane tilsynelatande har lykkast ”mot alle odds”. Kva trur du hovudårsaka er til denne suksessen?

Nettstader:

Forum for etableringsverksemd i Rogaland
 
"Suksesshistorier". Artiklar frå Innovasjon Norge