Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  12 (Eg er gründer)   >  Oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Ungdomsbedrift
   
 12. EG ER GRÜNDER
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ungdomsbedrift

Ei ungdomsbedrift er ei bedrift som er etablert og driven av elevar i vidaregåande skole. Kanskje du har vore med på å etablere ei slik bedrift på skolen din? Eller kanskje du har ein gründer i magen og drøymer om å starte di eiga bedrift?
 1. Finst det ei ungdomsbedrift på skolen din? Kva type bedrift er i så fall det?
 2. Lag ei liste med ulike typar ungdomsbedrifter.
 3. Kva er målsettinga med ungdomsbedrifter?
 4. Kva må ein tenkje på før ein oppretter ei ungdomsbedrift?
 5. Les artikkelen "Dilla på dong!".
  • Kven vann prisen for ”Beste ungdomsbedrift 2010”?
  • Kva produserte denne bedrifta?
  • Kvifor trur du at nettopp denne bedrifta vann prisen?

Nettstader:

Om ungdomsbedrifter frå nettstaden til Ungt entrepenørskap

Artiklar om elevbedrifter frå Sparebankforeningen:
"Elevbedrift" og "Nasjonal konkurranse: start en elevbedrift"

"Dilla på dong!" Artikkel frå Ungt Entreprenørskap om beste ungdomsbedrift 2010

Nettstaden datadong.no