Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  Den økonomiske utviklingen i Asia
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Den økonomiske utviklingen i Asia

  1. Hvordan har den økonomiske utviklingen i Asia kommet innbyggerne til gode? Hvor mange har blitt rikere? Har noen blitt fattigere?
  2. I hvilke land er velstandsveksten jevnest fordelt? I hvilke land er de økonomiske forskjellene størst? Forklar resultatene.
  3. Hva mener ADB om framtida for denne regionen?
  4. Hvordan har den kinesiske og den indiske økonomien utviklet seg de siste 30 åra? Hva er årsakene til denne utviklinga? Hva er den viktigste forskjellen mellom den indiske og den kinesiske økonomien?
  5. Hvilke utfordringer står den kinesiske og den indiske økonomien overfor i dag?

Nettsteder:

Utdrag fra Perspektivmeldinga 2009 (St.meld. nr. 9 2008–2009)

Tor Aksel Bolle: "Over 200 millioner er fattige i Kina". Artikkel i Bistandsaktuelt, 29. januar 2009

De fattige i Asia taper terreng”. Artikkel i Aftenposten, 13. august 2007

Kina kjøper verden”. Artikkel i Aftenposten, 13. august 2007

Kina og India fortsatt fattig”. Artikkel i Aftenposten, 7. august 2007