Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Oppgaver   >  Nettoppgaver  >  FNs klimarapport
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FNs klimarapport

  1. Hva er hovedfunnene i den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel fra 2007?
  2. Hva er årsakene til klimaendringene ifølge klimapanelet?
  3. Hvilke konsekvenser vil klimaendringene få ifølge klimapanelet?
  4. Hvilken verdensdel vil bli hardest rammet av disse klimaendringene?
  5. Hvordan vil de menneskeskapte klimaendringene påvirke deg og ditt liv?
  6. Hva kan du gjøre for å bidra til å stanse de menneskeskapte klimaendringene?
  7. Hva kan politikere i Norge og på den internasjonale arena gjøre?
  8. Hva slags kritikk har FNs klimarapport fått i ettertid?

Nettsteder:

FNs klimapanels fjerde hovedrapport, del 1. Klimaforståelse–hovedfunn. Utarbeidet av Statens forurensningstilsyn, Bjerknes Centre for climate research og Cicero senter for klimaforskning

FNs klimapanels fjerde hovedrapport, del 1. Hva skjer med klimaet? Utarbeidet av Statens forurensningstilsyn, Bjerknes Centre for climate research og Cicero senter for klimaforskning

FNs klimapanels fjerde hovedrapport, del 2. Hvilke effekter får klimaendringene? Utarbeidet av Statens forurensningstilsyn

FNs klimapanels fjerde hovedrapport, del 3. Hvilke klimatiltak nytter? Utarbeidet av Statens forurensningstilsyn

FNs klimapanels fjerde hovedrapport, del 1. Klimaet i Norge. Utarbeidet av Bjerknes Centre for climate research

Klimaendringene påvirker Norge. Utarbeidet av Statens forurensningstilsyn

"Nye feil i FNs klimarapport". Artikkel fra Aftenposten, 24. februar 2010