Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Tilleggsstoff  >  Kompetansemål til kap. 13
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kompetansemål til kapittel 13

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
  • forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering
  • gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden
  • diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling