Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Kulturell globalisering
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kulturell globalisering (kap. 5, 6 og 13)

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konskvenser av globalisering
  • definere begrepet kultur og gi eksempler på at kultur varierer fra sted til sted og endrer seg over tid

Globalisering er et viktig trekk ved vår tid, og preger hverdagen vår i stadig større grad. I dette undervisningsopplegget skal elevene konsentrere seg om den kulturelle globaliseringen, og opplegget passer derfor på tvers av kapittel 5 (”Kultur”), 6 (”Kulturmøter”) og 13 (”En verden uten grenser”) i Streif.

Nettstedene under er først og fremst ment som bakgrunnsstoff, det vil si tekster elevene kan lese for å få innspill til hva de kan tenke på, og hvor de eller læreren kan lete videre etter mer informasjon.


Forslag til undervisningsopplegg:

Be elevene om å ta for seg en vanlig dag: klærne deres, alt de spiser og drikker, musikken de hører på, filmene de ser, nettstedene de er inne på, alt de leser, hvilke ord de bruker når de snakker.

Hvor kommer alt fra, hvor er varene og tjenestene produsert? Be dem lage en liste.

Andre mulige problemstillinger som elevene kan arbeide med i grupper:
  1. Hva innebærer kulturell globalisering?
  2. Hvordan preger den kulturelle globaliseringen verden?
  3. Hvordan preger den kulturelle globaliseringen hverdagen din?
  4. Hva er bakgrunnen for at den kulturelle globaliseringen preger hverdagen vår i stadig større grad?
  5. Hvilke positive konsekvenser har den kulturelle globaliseringen?
  6. Hvilke negative konsekvenser har den kulturelle globaliseringen?

Nettsteder:

"Begrepet globalisering". Fra FN-sambandet.

Hva er globalisering?” Artikkel fra forskning.no, 2002.

Iver Neumann: "Hva betyr globalisering for endring i identitet og kultur, og hva blir konsekvensene for Norge?" NUPI, 2007. Publisert på nettstedet til Utanriksdepartementet.

Hans Erik Næss: "Kulturell globalisering er ikke amerikanisering". Artikkel fra Samtiden nr. 4, 2005.

Globalisering og norsk kultur”. Artikkel publisert på daria.no av anonym forfatter, 2007.

Ingrid Kristine Hasund: ”Det globaliserte ungdomsspråket”. Publisert på nettstedet til Kulturrådet, 2002.

Ungdom vil ha engelsk, ikke norsk”. Artikkel fra VG, 2008.