Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hvilke tanker og meninger har elevene om ...?
   
  13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hvilke tanker og meninger har elevene om globale utfordringer?

Før en begynner med et nytt kapittel, kan det være interessant å se hvilke tanker og meninger elevene har om emnet for det aktuelle kapittelet. Det kan også hjelpe læreren til å legge opp undervisningen på rett nivå. Det er selvfølgelig ikke forventet at elevene skal ha så mange tanker om et emne før de har begynt å arbeide med det i klassen, men ofte har de flere tanker og meninger om et emne enn de tror.

Kapittel 13 handler om globale utfordringer. Etter læreplanmålene har vi formulert noen igangsettingsspørsmål til elevene:
  • Hvilke utfordringer mener du er de største som verden står overfor?
  • Hvordan kan disse utfordringene møtes?

I kartleggingen av hvilke tanker og meninger elevene har om globale utfordringer, kan læreren ta utgangspunkt i disse spørsmålene fra Streif. Elevene kan for eksempel samtale om spørsmålene i fellesskap i klassen eller arbeide med dem i grupper:


A) Klassediskusjon

Læreren ber elevene ”tenke høyt” og komme med tankene og meningene sine til hvert spørsmål. Det er viktig å poengtere at en ikke er ute etter en fasit. Det viktigste er å sette i gang tankeprosessene hos hver enkelt elev. Læreren noterer stikkord som utgangspunkt for en felles diskusjon.

Kanskje det kan vere interessant å stille de samme spørsmålene i klassen etter at de har arbeidet med kapittelet? Hvilke utfordringer mener de nå er de største som verden står overfor, og hvordan mener de nå at de kan møtes? Er svarene de samme, eller har elevene endret oppfatning?

B) Gruppearbeid

Læreren deler klassen inn i grupper. Hver gruppe tar for seg de to igangsettingsspørsmålene og noterer ned stikkord. Etterpå skal gruppene presentere stikkordene sine for resten av klassen.

Har gruppene de samme oppfatningene av hvilke utfordringer som er de største verden står overfor, og hvordan disse utfordringene kan møtes, eller skiller resultatene seg sterkt fra hverandre?