Du er her: Hovedsiden  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (En verden uten grenser)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Miljøutfordringer og -samarbeid
   
 13. EN VERDEN UTEN GRENSER
 
Oppgaver
 
Test deg selv
 
Første utgave (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læreren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Miljøutfordringer og -samarbeid (kap. 13 og 14)

Læreplanen sier:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling
 • drøfte rettighetene en har som forbruker og diskutere forbrukeren sitt etiske ansvar
 • gi eksempler på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør

I mange klasser er det en eller flere elever som engasjerer seg sterkt i miljøspørsmål. Be elevene lese gjennom dagens aviser – hva står det om miljøproblemer? Er det lokale, nasjonale eller internasjonale miljøproblemer? Er det nødvendig med internasjonalt samarbeid for å løse noen av dem?

Kapittel 13 i Streif handler blant annet om miljøutfordringer og miljøsamarbeid. Følgende forslag til undervisningsopplegg tar for seg disse to sidene ved emnet miljø. Mens punkt A hovedsakelig er problemorientert, er punkt B mer løsningsorientert. Læreren velger selvfølgelig om klassen skal arbeide med begge punktene, eller om den bare skal gjennomføre ett av dem. Punkt B kan eventuelt også bli brukt i sammenheng med kapittel 14 i Streif, som et eksempel på internasjonalt samarbeid.


Forslag til undervisningsopplegg:

A) Miljøutfordringer

Elevene kan kanskje arbeide i grupper med ulike miljøproblemer eller miljøutfordringer? Produktet kan for eksempel være en Glogster eller ei veggavis.

Eksempel på aktuelle emner og problemstillinger:
 • Hva er global oppvarming? Hvilke konsekvenser kan den globale oppvarmingen få?
 • Hva innebærer begrepet bærekraftig utvikling? Hvordan bør vi bruke de fornybare og de ikke-fornybare ressursene? Hvordan skal vi fordele ressursene blant alle menneskene i verden?
 • Hva vil skje med miljøet dersom vi i Vesten holder fram med forbruket vårt, mens stadig flere tar etter oss?
 • Hva er årsaken til ørkenspredningen? Hvilke konsekvenser har det fått/kan det få? Hva har blitt gjort for å stoppe utviklingen? Hva er spådommene når det gjelder ørkenspredning?
 • Hvilke negative konsekvenser har CO2-utslipp for miljøet? Hva har blitt gjort for å redusere utslipp av CO2-gasser? I hvilken grad har tiltakene vært tilfredsstillende?
 • Isbreene i verden smelter. Hvilke konsekvenser kan det få? Hvor stort er dette problemet? Hvor er dette problemet størst?
 • Fins det noen spesielle miljøproblem i elevenes nærmiljø?
 • Er det noen sammenheng mellom miljø og fred? Kan en løsning på miljøproblemene føre til mer fred i verden?
 • Elevene lager en problemstilling til en dagsaktuell sak knyttet til emnet miljø

B) Miljøsamarbeid

Elevene skal se for seg at de er til stede på en konferanse eller et møte der ulike løsninger på miljøproblemene blir drøftet. Dette kan enten være en internasjonal eller nasjonal miljøkonferanse, eller et møte i den lokale miljøvernorganisasjonen. Konferansen kan være reell eller fiktiv, og produktet kan være:
 • Et dagboknotat
 • Et brev til en venn eller venninne
 • En blogg
 • En skriftlig rapport til miljøverndepartementet
 • En skriftlig rapport til den nasjonale eller lokale miljøvernorganisasjonen
 • Et innlegg til (lokal)avisa
 • Et medieprodukt – som for eksempel en nyhetsrappport for (lokal)radioen eller (lokal)fjernsynet
Alt avhengig av hvilken framføringsform læreren eller elevene velger, kan opplegg B fungere både som et gruppearbeid og som individuelt arbeid. I produktet bør elevene si noe om sine subjektive inntrykk fra konferansen eller møtet, hvilke tema som ble tatt opp, hvem de ulike partene var og hvor de sto i saken, hva som var målet med konferansen eller møtet, og hva som ble resultatet.

Nettsteder:

Oversikt over norske miljøorganisasjoner fra Wikipedia

Nettstedet til Natur og ungdom

Nettstedet til miljøstiftelsen Bellona

Nettstedet til Greenpeace i Norge

Nettstedet til Grønn Hverdag

Nettstedet til Norges Naturvernforbund

Nettstedet til Miljøverndepartementet

Oversikt over FN-organisasjoner som arbeider med miljø

FN-sambandets temasider om miljø og klima

Det offisielle Nettstedet til klimatoppmøtet i København